قیمت آسفالت

قیمت آسفالت با اجرا در استان تهران و البرز در جدول زیر قابل مشاهده است .

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص اجرای آسفالت با شماره تلفن 09126959284 تماس حاصل فرمایید.

شرحقیمت
قیمت هر تن آسفالت با اجرا250,000 تومان
قیمت آسفالت هر سانتی متر در یک متر مربع16,000 تومان