چیستی کاربرد ایزوگام

ایزوگام

ایزوگام

ایزوگام، نام بازرگانی گونه‌ای عایق آمادهٔ ضد نم و رطوبت برای پوشاندن پشت بام، استخر و مانند آن است. ایزوگام پوششی است برای عایق کردن… مطالعه بیشتر »ایزوگام